Klinikken har mange års erfaring med udredning af snorken og søvnapnoe.

SøvnapnoeSøvnapnoe optræder hos 2-4% af befolkningen medens 20-50% snorker. Der er ikke nogen bevisbar forskel på hyppighed hos mænd og kvinder

Ved søvnapnoe er der risiko for udvikling af følgesygdomme som:

Forhøjet blodtryk

Overvægt

Type II diabetes

samt påvirkning af:

Humør

Hukommelse

Nycturi (natlige toiletbesøg)

Libido (nedsat sexuallyst)

Det er under 10% af de personer, der har søvnapnoe, der får stillet diagnosen.

Da det har store konsekvenser for livskvaliteten at have søvnapnoe, er det vigtigt at få det udredt.

På denne hjemmeside er der et spørgeskema med 8 spørgsmål http://www.stopbang.ca/osa/screening.php Hjemmesiden er på engelsk så spørgsmålene kommer neden for på dansk.

Svares der ”ja” på 4 eller flere af spørgsmålene, bør udredning for søvnapnoe foretages.

(0-2=lille risiko, 3-4 middel risiko og 5-8 høj risiko)

1:      Snorken: Snorker du så meget, at det kan høres gennem lukkede døre eller partner/ægtefælle giver dig albuen for at få dig til at holde op.

2:      Træt: Er du  træt, søvnig og uoplagt i dag tid. Så du kan falde i søvn under kørsel eller samtale eller i venteværelse.

3:      Observation: Er der nogen, der har observeret, at der holdes vejrtrækningspauser, gispen efter vejret eller der er kvælningsfornemmelse.

4:      Blodtryk: Har du forhøjet blodtryk eller er under observation herfor.

5:      BMI: Har du en BMI (Body Mass indeks) > 35

6:      Alder: >50 år

7:      Halsomfang: Bruger du en skjorte over størrelse 43

8:      Køn: Mand