Information om udvidelse af åbninger til bihuler

Klik her for se folder i PDF og udskrive

Funktionel Endoskopisk Sinus Surgury (kirurgi) 

FESS er en operation, hvor åbningerne til kæbehuler og/eller sibensceller gøres større, og eventuelle blokerende polypper fjernes. Operationen udføres gennem næsehulen ved hjælp af et mikroskop, således at der ikke efterlades synlige ar på huden. Som led i operationsplan-lægningen bestilles en CT-skanning af næsens bihuler, hvorefter operationsomfang og evt. bivirkninger nøje drøftes igennem.

Til operationen skal medbringes en ledsager, der sidder hos dig efter operationen og kan køre dig hjem. Du må ikke selv køre bil lige efter operationen.

Før operationen

 

Af sikkerhedshensyn skal mavesækken være tom ved operationen, der foregår i fuld bedøvelse.

Følg anvisningerne i folderen: ’Vejledning til Narkose (helbedøvelse)”

 

  • Blodfortyndende medicin må ikke tages i 3 dage før operationen.
  • Bruger du astma-, hjerte- eller blodtryksmedicin skal du tage det som vanligt. 

Bedøvelsen

Operationen foregår i fuld bedøvelse der udføres af klinikkens speciallæge i anæstesiologi. Ved operationens afslutning lægges der en tamponade i næsen for at undgå blødning. Tamponaderne kan som oftest fjernes sidst på operationsdagen.

Efterforløbet

Du vil blive observeret i klinikken til din tilstand er stabil. Derefter vil du og din ledsager kunne forlade klinikken til rekreation hjemme. Sidst på dagen kontakter vi dig telefonisk, for at høre til dit velbefindende. Vi anbefaler 4- 8 dages rekreation i hjemmet. Efter operationen kan det sivbløde lidt fra næsen, dette er normalt. Dine slimhinder i næsen vil være let hævede, og det kan være vanskeligt at trække vejret gennem næsen.Det kan derfor være en fordel at sove med eleveret hovedgærde. Der kan være generende skorper i næsen, derfor anbefaler vi, at du opsnuser saltvand. En opskrift på saltvands-snusning udleveres i kliniken.Ca. en uge efter operationen skal du møde til kontrol af næsehulen samt evt. oprensning af kæbehulen gennem de udvidede åbninger. Herefter vil eventuel efterbehandling blive afstemt efter en individuel plan.

Opstår der frisk blødning fra næsen i det første døgn efter operationen, kan du kontakte ørelægen. Telefonnummer udleveres efter operationen.  Opstår der blødning senere i forløbet kan du i dagtimerne kontakte klinikken på tlf.: 7583 2774, mens du på andre tidspunkter skal søge skadestue mhp. behandling.

Opstår der feber og/eller forværring af smerter kontaktes klinikken eller egen læge