Information om ilæggelse af trommehinde-dræn

Klik her for se folder i PDF og udskrive

Ved langvarige forkølelser, tilstopning af næsen eller som følge efter mellemørebetændelse, kan der forekomme væske i
mellem-øret. Det skyldes helt eller delvist ophævet funktion af det eustakiske rør. Hos de fleste repareres tilstanden af sig selv efter dageluger. Det eustakiske rør kan igen ved tale, synkning, gabe og trykudligning forsyne mellemøret med luft.
I nogle tilfælde svinder væsken ikke fra mellemøret. Det med fører oftest nedsat hørelse. Det kan på sigt give sprogproblemer.
Hos nogle giver det også smerter især i liggende stilling. Det medfører urolig/afbrudt søvn. På længere sigt kan væske i mellemøret forårsage forandringer i trommehinden, f. eks forkalkninger og fortykkelse af trommehinden. Det kan medføre permanent stivhed af trommehinden.
For at imødegå dette, kan det være nødvendigt med dræn.
Alle børn bliver helbedøvet til dræriindlæggelse. Selve indgrebet tager normalt under 10 min.
Efter operationen er der kun sjældent smerter, med mindre andre indgreb er foretaget.
Drænet placeres i en lille åbning der laves i trommehinden.
Inden drænet sættes på plads bliver mellemøret tømt for væske.
Der kan efter operationen iagttages let siven af væske evt, let blodigt fra øret. Det svinder oftest inden for det første døgn.
Hvis det flyder med materier/pus fra øret skal klinikken kontaktes.
Er der under operationen kun foretaget drænindlæggelse, er der ingen restriktioner bagefter. Dog bør besøg i svømmehal undgås indtil kontrollen 2-3 uger efter. Herefter kan normalt aktivitetsniveau optages. Dræn afstødes af øret. Oftest inden for 9-12 mdr. Det sker normalt uden gene.

Med venlig hilsen
Peter A. Haahr (øre-, næse-, halslæge)