Høreapparat (HA)

 

Klinikken foretager udredning af alle typer høretab.

Der er udstyr til trykmåling af trommehinder/mellemøre, tone- taleaudiometri og audiometri i frit felt, hvis der er behov for det. Klinikken råder også over ABR-udstyr (hjernestammeaudiometri) til udredning af asymmetriske høretab.

Har man et høretab der er så stort, at man er berettiget til høreapparat, kan man vælge mellem at få HA i offentligt regi, hvor HA er gratis. Der er oftest nogen ventetid for udlevering i offentligt regi. Godt et ½ år i Vejle for tiden.  Vælger man den løsning, fremsender klinikken en henvisning til Høreklinikken på Vejle Sygehus, med mindre man ønsker at få HA på et andet offentligt sygehus, så fremsendes henvisningen dertil.

Alternativt kan man vælge at få HA tilpasset ved en privat udbyder. Der vil regionen give et tilskud til HA. Selv om det beløb er godt kr. 6.000 for tiden, vil der (trods lokkende reklamer) oftest være en ikke ubetydelig egenbetaling.  Fordelen ved denne model er, at man oftest kan få HA uden nogen ventetid.

Vi kan i klinikken fremsende en henvisning til den private udbyder, alternativt kan man få en henvisning – et journalnotat med til den private udbyder.

Man vælger helt frit mellem de to muligheder, ligesom man selv bestemmer, hvem der skal være evt. privat udbyder.

Yderligere viden kan hentes på.

https://hoereforeningen.dk/hoereforeningen/medlemsblad/medlemsblad

samme sted findes også oplysning om ventetider.

https://hoereforeningen.dk/viden-om/find-vej-i-systemet/hoereklinikker/ventetider-offentlige-hoereklinikker/?searchterm=h%C3%B8reapparat%20ventetider

På Region Syddanmarks hjemmeside findes information om procedurer i regionen, links til høreklinikker på sygehuse, kommunikationscentre, kontaktoplysninger til bestilling af batterier mm.

http://www.regionsyddanmark.dk/wm408813