Allergi

Klinikken har lang erfaring med udredning og behandling af allergi.

Ca. 1 million danskere er plaget af allergi på et eller andet tidspunkt i livet. Dvs. at hver 5. dansker har mødt allergi i en eller anden form.

Rigtig mange går med symptomer, som man tolker som en langvarig forkølelse, uden at vide, at det er en allergi, der er årsag til symptomerne.

Allergi er en meget underdiagnosticeret sygdom/tilstand. Det betyder, at man ikke får den behandling og symptomlindring, man har behov for.

De tilstande vi tager os af i klinikken er allergiske lidelser, der primært giver symptomer i næse, øjne og luftveje.

Udredningen foregår med en samtale om symptomernes forekomst – årstidsvariation, døgnvariation eller omgang med dyr og ophold i bestemte omgivelser. Herefter følger en undersøgelse, hvor der ses grundigt efter i næse og svælg med optik, evt. fiberoptik. Der udføres herefter en priktest og undersøgelse af lungefunktion. Der undersøges for de mest almindelige forekommende allergener.

Findes der positive udslag ved priktesten, vil der som hovedregel blive bestilt en blodprøve (IgE-rast), som også giver et billede af, hvor svær allergien er.

Behandling af allergi vil i første omgang være konservativ, dvs.:  næsespray, øjendråber og antihistamintabletter. Hvis det ikke kan styre symptomerne, kan behandlingen suppleres med steroid (binyrebarkhormon) enten som tablet behandling i en kort periode eller en injektion i en muskel. Det letter symptomer og vil i de fleste tilfælde vare i 4-8 uger.

Er symptomerne svære kan hyposensibilisering (allergivaccination) tilbydes.

Det vil for enkelte vacciner betyde, at der skal injiceres en lille smule af allergenet under huden på bagsiden af overarmen hver uge over 15 uger, hvor man hver gang stiger i koncentration indtil man opnår fuld dosis. Herefter overgår man til vedligeholdelsesbehandling, hvor man kommer ca. hver 6. uge. Det fortsætter man med i godt 3 år. Ved hvert besøg bliver man kaldt ind til undersøgelse af lungefunktion inden vaccinen gives. Man venter en ½ time efter vaccinationen i klinikken, inden man igen får undersøgt lungefunktionen igen og herefter må tage af sted.

Når det gælder græs, husstøvmide eller allergi over for tidlige træsorter (birk, el, elm og hassel) er der kommet en alternativ metode til hyposensibilisering. Det er en tablet man ligger under tungen, der på kort tid (1 minut) smelter og resorberes via mundslimhinden. Det gør man hver dag i godt 3 år. Denne behandling kan tages uden besøg i klinikken. Dog er det således, at man skal indtage den første tablet i klinikken og observeres med lungefunktion før indtagelsen og efter ophold i klinikken en ½ time den først gang. Herefter er der en kontrol efter en mdr. og senere en gang årligt til man slutter behandlingen.

Yderligere information kan findes på http://www.e-lex.dk/allergi/ som er en glimrende hjemmeside om allergi.

Hvis du har mistanke om allergi kan et skema på http://www.e-lex.dk/allergi/flowcharts.html gennemgås.

Ligger VAS skalaen øverst i spalte 2 på 4 eller mere bør der udredes for allergi.

Andre har også hjemmesider om allergi: http://www.netdoktor.dk/tema/allergi.htm og http://allergi.astma-allergi.dk/

Vær opmærksom på at allergi aldrig forsvinder og at allergi som hovedregel forårsager mere allergi over for andre allergener.

Ubehandlet allergi kan på sigt give astma og senere give KOL.